Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης  • Γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας σε συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., θα προβεί στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
  • Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
  • Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
  • Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
  • Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
  • Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
  • Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης, μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας μέχρι την έναρξη της ανωτέρω συνεδρίασής του, κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα υποστήριξης αιρετών, αρμόδιος κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος, Διεύθυνση Ιλ. Τζαβέλλα 37 Τηλέφωνο 26340 28606

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου