Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Προθεσμία-Εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.


Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για την εγγραφή των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας είναι από 20-5-2011 μέχρι και 15-6-2011 .
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στον Παιδικό Σταθμό που επιθυμούν την εγγραφή του νηπίου ή βρέφους ,τις εργάσιμες ημέρες από ώρα
09. 00 έως 12.00.
Όσοι από τους γονείς ενδιαφέρονται τα τέκνα τους να μεταφέρονται με το σχολικό

λεωφορείο, να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του 2ου ΔΠΣ επί της οδού Καλυδώνος 28.
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Να εργάζονται οι γονείς και εφόσον αυτό συμβαίνει, βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη τους και σε περίπτωση που οι γονείς εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, βιβλιάριο ενσήμων του ασφαλιστικού τους φορέα.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει , βεβαίωση του εργοδότη για τις αποδοχές των γονέων.
5. Δήλωση του άρθ. 8 του Ν.1599/86 για την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
6. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να επισυνάπτονται όλα τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα γίνονται οι επανεγγραφές των παιδιών που φιλοξενούνται στο Σταθμό, με νέα αίτηση που θα συνοδεύεται από:
α) Υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι οικονομικοί κ οικογενειακοί λόγοι της πρώτης εγγραφής
β) Βεβαίωση εργασίας των γονέων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς να απευθύνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα τηλέφωνα 26340 -23112- 38200 -29881 -27647-21300.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου