Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

«Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»


Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 27-7-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση Παιδικής χαράς Πλατανίτη».
2.Απόδοση των υπ΄αριθμ. 467/2011 χρηματικού εντάλματος του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας και απαλλαγή υπολόγου.
3.Αποδοχή του αριθμ. 466/2011 χρηματικού εντάλματος του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας και απαλλαγή υπολόγου.
4.Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής για την προμήθεια καυσίμων στις δημοτικές ενότητες Αποδοτίας και Πλατάνου
5.Αποδοχή του αριθμ.803/2011 χρηματικού εντάλματος του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας και απαλλαγή υπολόγου.
6.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια καυσίμων στην Δημοτική Ενότητα Πλατάνου
7.Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ΄αριθμ. 34/2011 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ναυπάκτου για την καταβολή ποσού 6.255 ευρώ στην εταιρεία «Βασιλόπουλος Ηλίας και ΣΙΑ
8. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ 62/2010 απόφασης του διοικητικού πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
9.Αίτημα του τμήματος πολεοδομίας του Δήμου για τον ορισμό δικηγόρου για τη διερεύνηση υπόθεσης της υπηρεσίας.
10.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Πυλήνης» .
11.Αποσφράγιση προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοιμητηρίων» και ανάθεση αυτής.
12.Αποσφράγιση προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Αποκλαδεύσεις δέντρων Δ.Ε» και ανάθεση αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου