Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο...


Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας «Ψηφιακοί πολίτες» των φοιτητών Ζουρνατζή Ιάκωβου – Αριστοτέλη και Μαυρόπουλου Χρύσανθου του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕΣΥΔ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Παράρτημα Ναυπάκτου) διεξάγεται έρευνα βάσης ερωτηματολογίου. Λόγω του ότι τα blogsενημέρωσης αποτελούν αρωγό της ενημέρωσης των πολιτών παρακαλούμε όπως αναρτήσετε τα παρακάτω:

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Ψηφιακοί πολίτες

Ερωτηματολόγιο πτυχιακής εργασίας
http://edemocracy.tesyd.teimes.gr/questionnaires.php?id=1

Πτυχιακή εργασία: Ψηφιακοί Πολίτες    
http://edemocracy.tesyd.teimes.gr/news.php?id=10

Φοιτητές: Ζουρνατζής Ιάκωβος-Αριστοτέλης, Μαυρόπουλος Χρύσανθος
Περιγραφή: 
Η έρευνα μας εντάσσεται στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕΣΥΔ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Παράρτημα Ναυπάκτου) με κεντρικό σκοπό τη μελέτη των κοινωνικοπολιτικών επιδράσεων του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας, στον τρόπο που διαμορφώνεται η γνώμη -κυρίως πολιτική- και η λήψη των αποφάσεων.
Η διερεύνηση μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου γίνεται με βάση τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
Πως επιδρά η ψηφιακή τεχνολογία στην ενημέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
Πως διαμορφώνεται η άποψη για επίκαιρα και διαρκή θέματα.
Ποια είναι τα κριτήρια για τη λήψη απόφασης σε περίπτωση ψηφοφορίας και έκφρασης γνώμης.
Πως η σημερινή τεχνολογία διαμορφώνει την πολιτική κουλτούρα των σημερινών νέων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξη σας,
Ζουρνατζής Ιάκωβος-Αριστοτέλης
Μαυρόπουλος Χρύσανθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου