Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας κατά τη συνέλευση την 22-3-2011.

Αντιστεκόμαστε στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση που δεχόμαστε σε βάρος των δικαιωμάτων της ζωής μας.
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση τα προβλήματα του δημοσίου χρέους και με το μνημόνιο αφαιρούν ένα – ένα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών, των κερδοσκόπων των τραπεζών και των εργοδοτών.


Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Μειώθηκαν και μειώνονται κατακόρυφα τα εισοδήματά μας, με τις μειώσεις μισθών και με την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, της 13η και 14ης σύνταξης μέσα από την αύξηση του ΦΠΑ και τις αυξήσεις στα είδη πλατειάς κατανάλωσης, μέσα από τις αυξήσεις στα διόδια και τις τιμές των εισιτηρίων.

Κατάργησαν και καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μετά την κύρια ασφάλιση στο τραπέζι του Προκρούστη βρίσκονται οι επικουρικές συντάξεις.

Καταργούνται οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και συρρικνώνονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και μέσα από τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις ικανοποιούνται τα αιτήματα των εργοδοτών για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές σχέσεις, το κλείσιμο των καταστημάτων, η υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, η αύξηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, είναι το αποτέλεσμα των αδιεξόδων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Η πολιτική που ακολουθείται είναι κοινωνικά άδικη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και αδιέξοδη για την οικονομία και την προοπτική της χώρας. Τα μνημόνια διαδέχονται το ένα το άλλο με βασικό πάντα στόχο την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας, την εκποίηση της Δημόσιας περιουσίας, την διεύρυνση της κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας.

Ταυτόχρονα οι πολιτικές που προωθούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσχημα τα χρέη και την ανταγωνιστικότητα θα οδηγήσουν σε μακρόχρονη λιτότητα, στην παραπέρα συρρίκνωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε
Σεβασμό και διασφάλιση της συλλογικής αυτονομίας, του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας όπως προβλέπει ο Ν.1876/1990.
  • Σταθερή και πλήρης εργασία με δικαιώματα για όλους.
  • Άμεσα μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας.

    Επαναφορά των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Κατοχύρωση και διεύρυνση του θεσμού των Β.Α.Ε. και των επικουρικών συντάξεων.
  • Άμεση επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης στο Δημόσιο.
  • Άμεση επιχορήγησης του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων προκειμένου να αποδοθούν τα εφάπαξ που εκκρεμούν.
  • Άμεσα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης χωρίς μειώσεις.
  • Νέο ενιαίο μισθολόγιο για τους Δημοσίου υπαλλήλους που δεν θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη διαιώνιση της λιτότητας και για νέα περικοπές στο Δημόσιο, αλλά θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου