Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ανάσα από το Leader...

αναδημοσίευση από nafpaktia.com


Δημοσιοποιήθηκε από την Αιτωλική ο πίνακας με τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Leader, και αναμένεται να δώσουν μια ανάσα στην στάσιμη τοπική οικονομία.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την 27-06-2011 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση δειγματοληπτικού ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ και την αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της ΟΤΔ, οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριπτόμενων προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου